Thursday, 22 September 2011

SEMESTER 1 TELAH BERLALU...

1 FIK3042 English For Communication II EL-B15 2
2 HNS2013 Kenegaraan EL-B15 3
3 KKD2063 Pembangunan Sahsiah EL-B15 3
4 KPD3016 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 EL-B15 6
Total  14

Subjek yang telah dipelajari sepanjang semester 1. Terima kasih kepada Pensyarah dan rakan-rakan Program Pensiswazahan guru UPSI. Tanpa anda semua,siapalah saya.

No comments:

Post a Comment