Monday, 5 December 2011

Teknik Menjawab

Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR
1. Baca soalan dengan teliti sebanyak 2 kali
2. Analisa Jadual / Gambarajah / Graf
2.1 Kaji fakta di dalam jadual
2.2 Rangsangan pada gambarajah
2.3 Tafsir graf (banding beza)
3. Elakkan jawapan dengan ayat yang panjang atau
kenyataan umum.
4. Gunakan maklumat / rangsangan yang diberikan dalam
soalan.
5. Gunakan laras bahasa yang sesuai, tepat, dan ringkas.
6. Gunakan bahasa / istilah saintifik.
7. Jawapan mesti menepati konsep sains.
8. Anggaplah pemeriksa tidak tahu tentang sains.
9. Ingat, terdapat jawapan di dalam soalan.
10. Jangan banyak membuang masa pada soalan yang susah.
11. Sikap mesti positif, sentiasa semak soalan / jawapan.
12. Agihan masa Bahagian A (45 minit) dan Bahagian B
(30 minit)
13. Banyakkan latihan menjawab soalan mengikut masa
sebenar.

No comments:

Post a Comment